Úplatky jako základ

Úplatky se vyskytují v každém prostředí, kde je něčeho nedostatek, všude, kde je snaha získat nějakou neoprávněnou výhodu. V tzv. totalitním prostředí úplatkářství dosahovalo rozměrů, daných nedostatkem toho kterého zboží na trhu. Jakkoliv bylo plánované hospodářství neschopno pružně reagovat na poptávku, zvláště tehdy, došlo-li k výpadku některého výrobního podniku apod., není možné říct, že to byla výhradně jediná příčina nedostatku. Velkou roli v tom sehrávalo také silné hospodářské embargo ze strany západních států. Nebylo tak možné občasné nedostatky řešit dovozem. Navíc spousta prodejců si přilepšovala tím, že i dostupné zboží, vydávala za nedostatkové, jen aby mohla profitovat na úplatcích a všimném.

Korupce jako nadstavba

Po převratu se charakter úplatku radikálně změnil. Zboží je dost. Co chybí, to jsou zakázky, které by mohly desetitisíce firem, které vznikly, realizovat. Z převisu poptávky, vedoucí k drobnému úplatkářství, se najednou stal převis nabídky. Řešením stavu je, samozřejmě, korupce.